laserowe operacje żylaków

Osiągnięcia zawodowe

1995

dyplom lekarza z wyróżnieniem,
I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

1998

egzamin specjalizacyjny 1. stopnia
z chirurgii ogólnej, ocena bardzo dobra

2000

stopień doktora nauk medycznych,
rozprawa doktorska pt.: "Problemy chirurgicznego leczenia organicznego hiperinsulinizmu"

2003

egzamin specjalizacyjny 2. stopnia
z chirurgii ogólnej, ocena bardzo dobra, najwyższy wynik z egzaminu testowego w Polsce

2007

egzamin specjalizacyjny z chirurgii naczyniowej,
ocena bardzo dobra